civil servant

civil servant
civil servant
n.
a civil-service employee

English World dictionary. . 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • civil servant — ˌcivil ˈservant noun [countable] JOBS someone who works in the civil service: • a senior civil servant in the Department of Trade and Industry * * * civil servant UK US noun [C] GOVERNMENT ► someone who works in a department of a country s… …   Financial and business terms

  • civil servant — civil servants N COUNT A civil servant is a person who works in the Civil Service in Britain and some other countries, or for the local, state, or federal government in the United States. ...two senior civil servants …   English dictionary

  • civil servant — n someone employed in the civil service …   Dictionary of contemporary English

  • civil servant — ► NOUN ▪ a member of the civil service …   English terms dictionary

  • civil servant — noun count someone who works for a government department …   Usage of the words and phrases in modern English

  • civil servant — noun a public official who is a member of the civil service • Hypernyms: ↑official, ↑functionary • Member Holonyms: ↑civil service * * * noun, pl ⋯ vants [count] : a person who works for the government : a person who works in the civil service *… …   Useful english dictionary

  • civil servant — UK / US noun [countable] Word forms civil servant : singular civil servant plural civil servants someone who works for a government department …   English dictionary

  • civil servant — noun Civil servant is used after these nouns: ↑career …   Collocations dictionary

  • civil servant — valstybės tarnautojas statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis jam priskirtą viešojo administravimo veiklą. atitikmenys: angl. civil servant šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civil servant — valstybės tarnautojas statusas T sritis Politika apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis tam tikrus viešojo administravimo darbus. Pareigybės skirstomos į karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”